דוגמאות 

שעונים 1-5

שעונים 6-10

שעונים 11-16

כללי 17-20

כללי 21-25

כללי 26-28

כללי 29-32

כללי 33-36

כללי 37


קודים לכפתורים 

קודים למוסיקה

הדרכה