www.daniella.co.il

האתר של דניאלה * הבלוג של דניאלה * קטלוג הכפתורים

     
הטיפש הקוסם הכוהנת הגדולה הקיסרית הקיסר הכהן הגדול האוהבים המרכבה עוצמה הנזיר גלגל המזל צדק האיש התלוי מוות המלאך השטן המגדל הכוכב הירח השמש יום הדין העולם

הדרכה ומאמרים 
 
קריאת קלפי טארות

הארקנה הבכירה: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

סדרת החרבות: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

סדרת הגביעים: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

סדרת השרביטים: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

סדרת המטבעות: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

 

www.daniella.co.il

האתר של דניאלה * הבלוג של דניאלה * קטלוג הכפתורים