העוצמה


קלף סידורי מס' 8 בהאקנה הגדולה
הקלף מסמל את היכולת לשלוט במצבים קשים, את הכוחניות ואת העוצמה הפנימית. את היכולת לזהות בעיות להתמקד בהם ולפתור אותם.

 

 

www.daniella.co.il