הכהן הגדול


קלף סידורי מס' 5 בהאקנה הגדולה
הקלף מסמל קשר אל הדת מייצג למידה במסגרות שונות. מסמל על אדם שמסוגל לפתח את עולמו הפנימי והחיצוני. ומסמל על אדם המשתף אנשים אחרים בידיע שלו.

 

www.daniella.co.il