העולם


קלף סידורי מס' 21 בהאקנה הגדולה
הקלף מסמל את סוף המסע. השוטה עבר את כל הדרך הוא מצוי בהרמוניה עם כל הסובבים אותו. הוא מכיר את עצמו ומודע לעצמו וזה הזמן להתחיל התחלה חדשה.

 

www.daniella.co.il