יום הדין


קלף סידורי מס' 20 בהאקנה הגדולה
הקלף מסמל שמחה התרוממות רוח והתגשמות של ציפיות ושל חלומות

 

www.daniella.co.il