השמש


קלף סידורי מס' 19 בהאקנה הגדולה
הקלף מסמל על התחלה חדשה ומוצלחת, של ביטחון, שינוי מזל והליכה בדרך נכונה בטוחה וללא סכנות

 

www.daniella.co.il