קלף הטיפש  -0

הוא הקלף הראשי בהארקנה הגדולה.

הקלף מסמל את התמימות ואת הטיפשות בעיניינים חומריים. הוא שייך לאנשים רוחניים שמאמינים בטוב של העולם והולכים בדרכם באמונה גמורה כשהם מנותקים מהמציאות.

 

www.daniella.co.il