www.daniella.co.il

 

נזקי לחץ מתמשך

נזקים הנגרמים לגוף כתוצאה של חזרה על אותם פעולות לאורך זמן ארוך
דוגמה: הפעלת עכבר במשחק מחשב במשך זמן ממושך עלולה לגרום לכאבים בכף היד.

ניווט

מעבר בין חלקים שונים של דף האינטרנט


 

 

< הדף הקודם | הדף הבא >

 

www.daniella.co.il