www.daniella.co.il

 

כפתורים

הכפתורים הם באנרים קטנים שבהם כתובים מסרים המופיעים מעל רקע של תמונה.
סוג נוסף של כפתורים הם כפתורי הפלאש המיוחדים שבניתי ונמצאים בקטלוג הכפתורים

 

כתובת URL

כתובת URL היא כתובת של אתר אינטרנט.
דוגמה: כתובת ה-URL של האתר שלי היא: http://www.daniella.co.il

 

כתובת IP

לכל מחשב המחובר ברשת יש קוד ספרתי וניתן לזהות אותו לפי הכתובת הזו.
הכתובת מורכבת מ 4 סדרות של מספרים. (כל סדרה יכולה להיות ממוספרת ממספר 1 עד מספר 255)

 

כתובת דואר אלקטרוני

הכתובת מורכבת משלושה חלקים:
1. שם משתמש, דוגמת harry-potter
2. סימן "@"
3. שם שרת דואר אלקטרוני, כדוגמת nana.co.il
שלושת החלקים מופיעים בסדר הבא: harry-potter@nana.co.il

 

 

כרטיס ביקור (צירוף בדוא"ל)

בתוכנת הדואר (אאוטלוק אקספרס) אפשר להוסיף כרטיס ביקור אישי לדואר יוצא.

בכרטיס הביקור אפשר לכתוב את כל הפרטים שרוצים.

האדם שמקבל את המכתב יכול להכניס בצורה אוטומטית (ללא צורך בהקלדה) את הפרטים המלאים לתוך רשימת הכתובות שלו.

דוגמה: בכרטיס הביקור אפשר להוסיף כתובת, שם מלא וטלפונים.

(פרטים נוספים בקובץ העזרה של תוכנת הדואר)

 

כבל אש (Fire Wire)

חיבור מכשירים למחשב (דומה לחיבור USB אולם הרבה יותר מהיר)

משתמשים בחיבור Fire Wire בדרך כלל במצלמות וידאו כשיש צורך להעביר כמות גדולה של נתונים במהירות.

 

 

< הדף הקודם | הדף הבא >

 

www.daniella.co.il